สอบสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ในวันที่ 14 กันยายน เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารยุวทูต YES

[Total: 1    Average: 5/5]