ทุนสมทบรุ่น 35 เดินทางปี 2564

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES สัมนาโครงการแลกเปลี่ยน YES มอบทุนฟรีเต็มจำนวน USA, IL, SA ลงทะเบียนฟรี… สอบชิงทุน “ยุวทูต YES” ประกาศผลทุน “ยุวทูต YES” ประกาศผล ประกาศผล “TYES” สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ผลสอบ… ทุนสมทบรุ่น 35 เดินทางปี 2564 รับสมัครแล้ววันนี้ กว่า 19 ประเทศทั่วโลก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES รุ่นที่ 35 (2021/2022)ระยะเวลา เริ่มต้น 8 สัปดาห์ – 1 ปีการศึกษา 📌 ประเภททุน: ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบทั่วไป) 19 ประเทศทั่วโลก 🌍 ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน” (1) สหรัฐอเมริกา (2) นิวซีแลนด์ (3) แอฟริกาใต้ […]

Read More