#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะ
คุณสมบัติ
1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
ตารางสอบสมทบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน รุ่น 33 ณ สำนักงาน YES
ถ.คลองลำเจียก กรุงเทพฯ หรือสัมภาษณ์ทาง Line เท่านั้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น.
9 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น.
16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น.
*สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ


…ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 33 ที่นี่…


**กรณีประสงค์จะสอบ ณ ศูนย์ประสานงานสอบ YES กรุณาติดต่อสมัครและสอบโดยตรงที่ศูนย์สอบนั้นๆ (วันและเวลาสอบอาจจะไม่ตรงกับสำนักงาน YES)
Tel. 081-638-9706 / 089-685-0944 / 092-062-1139
Line: yesthailand (มาคุยกันนะคะ)

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 33 (สมทบ) สมัครและสอบทุกเสาร์ ทราบผลสอบทันที เลือกประเทศได้เลยยย

ประเทศเปิดรับเข้าร่วมโครงการ รุ่น 32 (ทุนสมทบ)
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ: USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 ศึกษาต่อ), New Zealand (Full Fee เลือกโรงเรียนได้), South Africa (Johannesburg, Cape Town)
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ: China (หอพัก), Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italy
ระยะเวลาโครงการ: 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8-10 เดือน) เดินทางเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 (แล้วแต่ประเทศ)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]