โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES

High School Exchange Program

ตารางสอบทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 35 (สมทบทั่วไปออนไลน์)

กรกฎาคม 2563
วันที่ เวลาสอบ สอบออนไลน์ สอบที่สำนักงาน
15 กรกฎาคม 2563 09.30 น.
15.00 น.
P
P

18 กรกฎาคม 2563 09.30 น.
15.00 น.
P
P

22 กรกฎาคม 2563 09.30 น.
15.00 น.
P
P

25 กรกฎาคม 2563 09.30 น.
15.00 น.

P
P
29 กรกฎาคม 2563 09.30 น.
15.00 น.
P
P

สวัสดีค่า เราชื่อ น.ส. กานต์พิชชา *** นะคะ ชื่อเล่นว่า แอม เราเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของโครงการ YES Thailand รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020​ ค่ะ

More
image071
กานต์พิชชา xxx
รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020
นักเรียนแลกเปลี่ยน

ใบพลู USA-Year 2019-2020 รุ่น 26/33 Exchange Student America Year 2019-2020 YES 26/33 Adventure Time With Covid-19 เดือนสิงหาคมของปี 2019

More
Smiling-99
ฌาคภัฏ xxx
รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020
นักเรียนแลกเปลี่ยน

การที่กิ๊งได้รับโอกาสจาก YES ในวันนั้น ทำให้ประตูแห่งโอกาสและความก้าวหน้าเปิดรับมากมาย ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งจากการเรียนในหลายประเทศและเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆ

More
1511039766762-e1550474414400
กิตตินุต xxx
รุ่นที่ 8 ปี 2001-2002
นักเรียนแลกเปลี่ยน

Testimonials

สวัสดีค่า เราชื่อ น.ส. กานต์พิชชา *** นะคะ ชื่อเล่นว่า แอม เราเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของโครงการ YES Thailand รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020​ ค่ะ

More
image071
กานต์พิชชา xxx
รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020

ใบพลู USA-Year 2019-2020 รุ่น 26/33 Exchange Student America Year 2019-2020 YES 26/33 Adventure Time With Covid-19 เดือนสิงหาคมของปี 2019

More
Smiling-99
ฌาคภัฏ xxx
รุ่นที่ 26/33 ปี 2019-2020

การที่กิ๊งได้รับโอกาสจาก YES ในวันนั้น ทำให้ประตูแห่งโอกาสและความก้าวหน้าเปิดรับมากมาย ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งจากการเรียนในหลายประเทศและเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆ

More
1511039766762-e1550474414400
กิตตินุต xxx
รุ่นที่ 8 ปี 2001-2002

การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ทำให้ยุ้ยได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นและมีโอกาสพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน ที่สำคัญก็คือ ในด้านการศึกษาต่อและการทำงาน

More
8381938830413
ชลิตา xxx
รุ่นที่ 19/26 ปี 2012-2013