นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ภาษาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้หากพูดได้หลายภาษา ไม่ว่าจะทำงาน หรือศึกษาต่อภาษาจะเป็นตัวคัดเลือกในลำดับต้นๆ เสมอ และในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเอง จึงทำให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับผู้ที่สนใจในหลากหลายช่วงอายุ YES ได้ทำหน้าที่เปิดทางเลือกให้ผู้สนใจด้วยผลงานที่ยาวนามมากกว่า 30 ปี มีโครงการทั้งระยะสั้น 4 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา หรือ ตลอดช่วงชั้น รวมถึงคอร์สภาษาที่สามารถกำหนดระยะเวลาจากตัวผู้เรียนเอง นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่การฝึกภาษาหรือเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเองเท่านั้น แต่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข YES Thailand         YES มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลากหลายช่วงเวลาให้เลือกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุด และเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนี้ โครงการ ระยะเวลา ประเทศ ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Study Tour 2 – 4 สัปดาห์ Canada, England, USA ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange […]

Read More