YES News

20180831_facebook-570x570

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 33 (สมทบ) สมัครและสอบทุกเสาร์ ทราบผลสอบทันที เลือกประเทศได้เลยยย

#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะคุณสมบัติ 1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)ตารางสอบสมทบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน รุ่น 33 ณ สำนักงาน YES ถ.คลองลำเจียก กรุงเทพฯ หรือสัมภาษณ์ทาง Line เท่านั้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. 9 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. *สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ […]

20190114_facebook-570x570

เรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ กับ THE ENGLISH STUDIO

ภาษาอังกฤษ..ใครว่าไม่สำคัญ พบเจ้าหน้าที่จากสถาบัน The English Studio, London, UK วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารยุวทูต YES รับสิทธิพิเศษ!! สมัครเรียนภาษาในงานลดทันที 5% เฉพาะค่าเรียน สำรองที่นั่งโทร. 02 508 0099, 081 638 9706, 089 685 0944 หรืออีเมล์มาที่ info@yesthailand.org