ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” (ทุนเต็มจำนวน) ทุนสมทบ และสอบวัดระดับ รุ่น 29/37 ปี 2023/2024 สอบพร้อมกันทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:30-11:00 น. 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.5]