Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

ภาคสมทบรุ่น 36

ตารางสอบทุนสมทบรุ่น 36

อเมริกา, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน ฯลฯ

ระเบียนการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ภาคสมทบรุ่น 36

ทุนสมทบรุ่น 36 เดินทางปี 2565 รับสมัครแล้ววันนี้ กว่า 10 ประเทศทั่วโลก

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ YES รุ่นที่ 36 (2022/2023)
ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ภาคเรียน – 1 ปีการศึกษา

📌 ประเภททุน: ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบทั่วไป) 10 ประเทศทั่วโลก 🌍

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน” (1) สหรัฐอเมริกา (2) เยอรมัน (3) ฝรั่งเศส (4) จีน (5) ญี่ปุ่น (6) อิตาลี (7) สวีเดน (8) สเปน (9) แคนาดา (10) อาเจนติน่า

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

✴️ นักเรียนชั้น ม.3 – 5
✴️ อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
✴️ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
✴️ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี
หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่นๆ ตรวจสอบได้ที่ ระเบียบการรับสมัคร หน้า 3

🎈ระเบียบการรับสมัคร

🎈สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @yesthailand

สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @yesthailand (มี @ ด้านหน้า)
โทร 0 2508 0099 หรือ มือถือ 081-6389706, พี่อุ้ย 089-6850944, พี่ติ่ง 092-0621139, พี่หน่อย 063-8788859, พี่ม่อน 081-3450532, พี่ออ 084-6730744

#แลกเปลี่ยน, #ทุนYES, #ทุนฟรี, #yesthailand, #แลกเปลี่ยนอเมริกา, #ศึกษาต่อต่างประเทศ, #โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม, #โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, #ทุนมัธยมปลาย, #ทุนYES, #ทุนแลกเปลี่ยน, #โครงการเยาวชน