ประเทศเปิดรับเข้าร่วมโครงการ รุ่น 32 (ทุนสมทบ)
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ: USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 ศึกษาต่อ), New Zealand (Full Fee เลือกโรงเรียนได้), South Africa (Johannesburg, Cape Town)
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ: China (หอพัก), Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italy
ระยะเวลาโครงการ: 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8-10 เดือน) เดินทางเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 (แล้วแต่ประเทศ)

20180818_facebook
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]