รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES”

เฉพาะที่สมัครออนไลน์กับสำนักงาน YES

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 28

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนฟรีเต็มจำนวน “ยุวทูต YES”,
ทุนสมทบ รุ่น 28/35 และสอบวัดระดับ TYES 2020

สอบวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ สนามสอบต่างๆ ทั่วไทย ประกาศสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ www.yesthailand.org ข้อมูลที่ปรากฎ ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครสอบ แต่เป็นข้อมูลเฉพาะที่สมัครออนไลน์กับสำนักงาน YES กรณีสมัครผ่านสนามสอบสามารถตรวจสอบได้ตามสนามสอบที่ท่านลงชื่อสมัคร

สิ่งที่ใช้ในการสอบ / หลักฐานในการสอบ

  1. ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ
  2. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน

 

YES แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบชิงทุน 24 ตค. 63 จาก ร.ร.ยุวทูตศึกษา เป็น “อาคารยุวทูตYES” (อาคารสำนักงานติดถนนคลองลำเจียก) รายงานตัว 08.45 น. ชุดนักเรียน, ดินสอ 2B, ยางลบ (ไม่มีที่จอดรถ) แผนที่

รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” รุ่น 28
รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” รุ่น 28
รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” รุ่น 28
รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” รุ่น 28