เตรียมเดินทางแล้วจ้า…

ยื่นวีซ่าผ่านแว้ววววววว….

ต่อไปก็รอเดินทาง…