จัดส่งนักเรียนเดินทาง…

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 35 ปี 2021-2022

วันที่ 1 ธันวาคม 64 (SA)

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 64 (SA)

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 64 (GM)

 

วันที่ 19 ตุลาคม 64 (SA)

 

วันที่ 11 กันยายน 64 (Italy)

 

วันที่ 9 กันยายน 64 (SA)

 

วันที่ 26 สิงหาคม 64

 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 64

 

วันที่ 14-16 สิงหาคม 64

 

วันที่ 2, 7 สิงหาคม 64

 

วันที่ 22, 23, 26 กรกฎาคม 64

 

วันที่ 14, 20 กรกฎาคม 64

 

USA 1 เทอม / วันที่ 23 มกราคม  64