Skip to content

ประวัติ YES

About YES / YES Network

ประวัติ YES

     องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) คือองค์กรณ์เอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 โดยได้ก่อตั้งสำนักงานแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก YES คือ คุณชนนี ริมทอง ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่ประเทศฮ่องกง ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม ริมทอง เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงเชิญคุณอาคม ริมทอง เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน

     ในปี 2535 YES ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาในโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และในปัจจุบันได้มีการมอบทุนเต็มจำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ปีละ 3 ทุนมากว่า 27 ปี จนถึงปัจจุบัน

     และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ CSIET (Council on standards for international Education Travel) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานขององค์กรการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

     ปี 2546 ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษาแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ต่อมาปี 2548 ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา-2 ที่จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร EP ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6

     และในปี 2561 คุณอาคมและคุณบรรจง ริมทอง ได้จัดตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ให้เรียนฟรี สร้างด้วยอุดมการณ์ของทั้ง 2 ท่าน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เปิดอย่างเป็นทางการ 16 พฤษภาคม 2562

     และในปัจจุบันสำนักงาน YES ตั้งอยู่ที่ อาคารยุวทูต ชั้น 2 เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน YES มีโครงการต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการ อายุ 12 ปีขึ้นไป อาทิเช่น

  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้นและระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อายุ 15 – 18.9 ปี กว่า 21 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น อเมริกา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ฯลฯ
  • โครงการ Summer Course ระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม ประเทศอังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อายุ 12 – 24 ปี
  • โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา เรียนต่อจนจบ High School ประเทศอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา อายุ 14 – 18.5 ปี
  • โครงการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆ เลือกระยะเวลาและวันเดินทางได้ ประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา อายุ 12 ปีขึ้นไป
  • โครงการ Training Volunteer โครงการอาสาสมัคร ฝึกวิชาชีพในประเทศอเมริกา

เครือข่าย YES

YES ขอตั้งปณิธานว่า “เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เติบโต เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

YESThailand-logo
contact_build

Office Address

9/19 อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

Office Hours

MON – FRI: 8.00 AM to 5.00 PM
SAT: 9.00 AM to 4.00 PM

Contact

Phone: 02 508 0099081 638 9706
Fax:      02 508 0088
Email:  info@yesthailand.org