Skip to content

โครงการเรียนภาษาในต่างประเทศ

Language Course

Language Course เรียนภาษาในต่างประเทศ

YES Language Course

Language Course เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศและวัย ได้ไปศึกษาต่อเพื่อฝึกทักษะด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ตามโปรแกรมที่ต้องการ โดยแต่ละสถาบันจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้เรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดแนะนำงาน หรือแหล่งงานให้ทำควบคู่กับการเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากการใช้ชีวิตในระหว่างที่เรียนและทำงานพร้อมทั้งฝึกฝน การใช้ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาและประเทศที่ต้องการได้

YES Language Course

คุณสมบัติ

อายุ 16 ปีขึ้นไป
สถานภาพ นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวัน
 • มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ได้ประสบการณ์จากการดำรงชีวิตในภาวะความแข่งขันสูง
 • ยกระดับความมีวินัย แรงกระตุ้นใผ่รู้ ของผู้เรียน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลด ใบสมัคร ระบุเมือง ประเทศ ระยะเวลาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลมาที่ไลน์ : @yesthailand แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ผู้สมัครให้ชัดเจน
 2. จนท. แจ้งค่าใช้จ่าย ภายใน 1-3 วัน จากนั้นผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายใน 2 สัปดาห์
 3. ผู้สมัครจัดทำ Application ภายใน 1 สัปดาห์
 4. เตรียมเอกสารวีซ่า ส่งก่อนกำหนดเดินทาง 45 วัน / หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
 5. เตรียมตัวเดินทางตามกำหนดการ 

ตารางประมาณค่าใช้จ่ายใน 1 เดือน

ประเทศ เมือง ประมาณการค่าใช้จ่าย
New Zealand Auckland 73,590.-
Australia Sydney, Melbourne 87,990.-
Australia Brisbane, Gold Coast, Cairns 85,590.-
Canada Toronto, Vancouver 81,190.-
Canada Calgary 74,690.-
England Oxford Street 88,190.-
England Richmond 93,190.-
USA New York 123,790.-
USA Boston 117,090.-
USA Miami 133,790.-

ค่าใช้จ่ายรวม

 1. ค่าเรียนภาษา 15 – 20 ชม./สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือก)
 2. Home-stay พร้อมอาหาร 2 มื้อ (เช้า – เย็น)
 3. ค่าวีซ่า
 4. ค่าประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศปลายทาง
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าเดินทางจาก Home-stay ไป – กลับ สถาบันเรียนภาษา 
 4. ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
At OHC, we think learning and studying English should be easy, fun and rewarding! Our students seem to agree with us since we started teaching in 1974 and have been growing ever since! OHC English Centers are now one of the world's most popular accredited deliverers of English Language Courses and Programs.
At OHC, we think learning and studying English should be easy, fun and rewarding! Our students seem to agree with us since we started teaching in 1974 and have been growing ever since! OHC English Centers are now one of the world's most popular accredited deliverers of English Language Courses and Programs.
LSI สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาในหลายปรเทศ คือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และมอลต้า ทางสถาบันจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำหรับการเรียน คณาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
LSI สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาในหลายปรเทศ คือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และมอลต้า ทางสถาบันจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำหรับการเรียน คณาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
สถาบันภาษาตั้งอยู่ที่เมืองโอ็คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช และเวลลิงตัน ได้มาตรฐานการเรียนการสอน โดยได้จดทะเบียนและอยู่ในรายชื่อ NZQA (New Zealand Qualification Authority) รวมทั้งเป็นสมาชิกก่อตั้ง English New Zealand จึงการันตีได้ว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
สถาบันภาษาตั้งอยู่ที่เมืองโอ็คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช และเวลลิงตัน ได้มาตรฐานการเรียนการสอน โดยได้จดทะเบียนและอยู่ในรายชื่อ NZQA (New Zealand Qualification Authority) รวมทั้งเป็นสมาชิกก่อตั้ง English New Zealand จึงการันตีได้ว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
Holmes Institute is a multi-sector provider of education with faculties of Vocational Education, Training, Higher Education, Schools of Secondary Education & an English Language Centre.
Holmes Institute is a multi-sector provider of education with faculties of Vocational Education, Training, Higher Education, Schools of Secondary Education & an English Language Centre.
ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย เป็นเมืองชายทะเล อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 นาที ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย เป็นเมืองชายทะเล อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 นาที ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดีเยี่ยม
Lloyds International College is in the heart of Sydney CBD located next to major shopping, entertainment attractions. Major attractions such as Sydney Opera House and Darling Harbour are just a short walk away. Parks, cafes, shopping centers, major libraries, sporting facilities and beaches surround us. Traveling to Lloyds is easy from anywhere in Sydney. Train (Town Hall station) and bus stops are all close by.
Lloyds International College is in the heart of Sydney CBD located next to major shopping, entertainment attractions. Major attractions such as Sydney Opera House and Darling Harbour are just a short walk away. Parks, cafes, shopping centers, major libraries, sporting facilities and beaches surround us. Traveling to Lloyds is easy from anywhere in Sydney. Train (Town Hall station) and bus stops are all close by.
A premier English Language College in North Sydney, Australia Fun and Affordable English Courses in Sydney
A premier English Language College in North Sydney, Australia Fun and Affordable English Courses in Sydney
The Emerald Cultural Institute has over 30 years of experience providing quality English language and professional development programmes to groups and individuals of all ages from more than 50 different countries.
The Emerald Cultural Institute has over 30 years of experience providing quality English language and professional development programmes to groups and individuals of all ages from more than 50 different countries.
Whatever your goal we help you to achieve it while we challenge you to set yourself even more demanding targets. Our unique course design, highly effective methods and positive, professional teachers all help to create a dynamic learning environment.
Whatever your goal we help you to achieve it while we challenge you to set yourself even more demanding targets. Our unique course design, highly effective methods and positive, professional teachers all help to create a dynamic learning environment.