Skip to content

Homestay Tutor Program

เรียนภาษากับเจ้าของภาษาที่บ้าน…

Homestay Tutor

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวชาวไทยได้เปิดประตูบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา อายุระหว่าง 18 – 70 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการหรือติวเตอร์ เป็น Native Speaker ซึ่งผ่านการทดสอบ ITEP (the International Test of English Proficiency) และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม แบ่งปันประสบการณ์
 • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างติวเตอร์และครอบครัวอุปถัมภ์ให้เกิดสันติภาพถาวรต่อโลก
 • เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสเผยแผ่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภาษากับชาวเมริกัน

ระยะเวลาโครงการ 1 – 3 เดือน

(ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมโครงการกำหนด)

คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
 • สมาชิกในบ้านจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือท้องถิ่น (กรณีที่ออกได้)
 • มีบ้านรั้วรอบขอบชิดและสามารถที่จะจัดหาอาหารและที่พักให้กับผู้สมัครได้ตลอดโครงการ
 • จัดให้มีห้องนอนส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

หน้าที่ของครอบครัวอุปถัมภ์

 1. จัดหาอาหาร 3 มื้อ / วัน ยกเว้นกรณีติวเตอร์ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในสุดสัปดาห์
 2. จัดห้องนอนส่วนตัว
 3. เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับผู้เข้าร่วมโครงการที่สำนักงาน YES ในวันที่เดินทางมาถึง (Arrival Orientation)

สิ่งที่ครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับ

 1. เรียนภาษาอังกฤษ 15 ชม./สัปดาห์
 2. ฝึกภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่ติวเตอร์พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์

หลักฐานการสมัครครอบครัวอุปถัมภ์

 • รูปถ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านพัก สภาพแวดล้อม ห้องนอน และบริเวณอื่นๆ ในบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรอกใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ตามแบบฟอร์มของ YES

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ตามแบบฟอร์มของ YES เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์ โดยอาจมีการนัดสัมภาษณ์และมีการขอเข้าไปตรวจสถานที่ ห้องพักและสภาพบ้านโดยทั่วไปเพื่อดูความพร้อมของครอบครัวอุปถัมภ์
 2. YES เยสนำเสนอประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ Homestay Tutor Program ให้ครอบครัวที่สนใจรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
 3. ตอบรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์ชำระค่าใช้จ่ายสนับสนุนเดือนละ 7,500 บาท โดยมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-13056-8 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ จากนั้นส่งสำเนาการโอนเงินที่ Line: @yesthailand แจ้งชื่อ นามสกุลครอบครัวอุปถัมภ์
 4. YES จัดส่งหนังสืออบรมและแนะนำการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำทางโทรศัพท์ (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) กรณีครอบครัวอาสาสมัครอยู่ในกรุงเทพฯเยสจะนัดหมายวันเวลาเพื่อจัดอบรม ณ สำนักงาน YES
 5. ติวเตอร์เดินทางมาถึงสนามบิน ตัวแทนเยสพร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ไปรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 6. เมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 1- 3 เดือนในการเข้าร่วมโครงการ ติวเตอร์เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพกับประสบการณ์อันล้ำค่า

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

 • 7,500 บาทต่อเดือน