Skip to content
YES Thailand

โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษา

 

          โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษานี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 
          โดยเยาวชนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์ การเรียนจะเป็นกลุ่มปิด (Close Group) เฉพาะนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเลือกชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ (Mixed Group) ตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ณ สถาบันการศึกษาที่ทางโครงการได้คัดสรรมาอย่างดี สำหรับช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วมทัศนศึกษา ท่องเที่ยวตามแต่โปรแกรมของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้เยาวชนจะมีคุณครูไทย ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาคอยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะเดินทางเดือนตุลาคม (ปิดเทอม 1) ระเบียบการฯ
  • ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จะเดินทางเมษายน (ปิดซัมเมอร์) ระเบียบการฯ
  • ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเรียน ค่า Home-stay ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Study Tour /Summer Course
Study Tour /Summer Course

ประมาณการค่าใช้จ่าย Study Tour

ประเทศ 2 Week 4 Week
UK 99,800฿ 129,800฿
CANADA 99,800฿ 139,800฿
USA 99,800฿ 159,800฿