โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES รุ่น 36

ตามที่ Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนหรือเยาวชนชิงทุนการศึกษาพิเศษเต็มจำนวนประเทศอิตาลี ทุนส่วนลดพิเศษและ “ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” รุ่นที่ 36 เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการฯ โดยการสอบระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 และพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วรายละเอียดตามแนบ … อ่านต่อ…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]