ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES”