เส้นทางสู่ทุน ป.โท พยาบาลวิชาชีพ ในอเมริกา

สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส. ชลิตา เทพสิงห์ ชื่อเล่น ยุ้ย อายุ 23 ปี ได้รับทุนเต็มจำนวน รุ่นที่ 19 จากโครงการ YES มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ทำให้ยุ้ยได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นและมีโอกาสพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน ที่สำคัญก็คือ ในด้านการศึกษาต่อและการทำงาน

หลังจากจบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้ว ยุ้ยสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิ ม.6 และได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับวิทยาลัยในรัฐอริโซน่าทางด้านการพยาบาล เรียน 3 ปี ได้วุฒิ Associate Degree in Nursing ซึ่งยุ้ยได้รับทุนค่าเทอมประมาณ 25% จากวิทยาลัย ส่วนที่เหลือโฮสเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ ยุ้ยพักอยู่กับโฮส family มาตลอดเลยค่ะ ปัจจุบันนี้ยุ้ยทำงานพยาบาลแผนก cardiac/telemetry ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งที่รัฐอริโซน่าได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว การได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษามีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างมาก

อันดับแรกที่คือเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การที่มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในระดับมัธยมก่อนนั้น มีส่วนช่วยทำให้การเรียนในระดับวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นรวมถึงการปรับตัวเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบชิงทุนการศึกษาของคณะอีกด้วย นอกจากนี้ยุ้ยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่ประเทศไทยและครอบครัวอุปถัมภ์ที่สหรัฐอเมริการวมถึงเพื่อนๆ ระดับมัธยม ในด้านของการทำงานนั้น การสื่อสารที่ถูกต้องกับผู้ป่วย ทีมแพทย์ และพนักงานแผนกอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกทั้งต้องมีความเป็นผู้นำให้กับผู้ช่วยและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไข้อีกด้วย รัฐอริโซน่าเป็นรัฐที่ติดกับประเทศเม็กซิโกเพราะฉะนั้นจะมีคนไข้ที่สามารถพูดได้เพียงภาษาสเปนอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร ดังนั้นในเวลาทำงานยุ้ยก็สามารถสื่อสารด้วยภาษาสเปนแบบพื้นฐานได้บ้างและขณะนี้กำลังเรียนภาษาสเปนเบื้องต้นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป บทบาทอื่นในการทำงานก็ยังรวมไปถึงการทำวิจัยและร่วมงานกับกรรมการแผนกเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ขณะนี้ยุ้ยกำลังศึกษาต่อ ณ Northern Arizona University เนื่องจากทางโรงพยาบาลให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาโท สำหรับพยาบาลที่สนใจ นอกจากเวลาเรียนและทำงานแล้ว ยุ้ยก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านอื่นด้วย การมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นมีสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอยู่เสมอ

8381937830413
8381980497076

เมื่อมองย้อนไปนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้หากยุ้ยไม่ได้รับโอกาสมาศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากโครางการ YES ทาง YES ได้แนะนำวิธีการเตรียมตัว เรียนรู้และปรับตัวก่อนการเดินทาง ซึ่งคำแนะนำเหล่านั้นยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อยู่เสมอ ระยะเวลาการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในหนึ่งปีการศึกษานั้นได้ส่งเสริมให้ยุ้ยได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีอีกมากมายให้เราได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้โลกกว้างและเรียนรู้ชีวิตในทางที่ดี

8381938163747
8381893163751

ขอขอบพระคุณทางโครงการ YES อย่างสูง
น.ส. ชลิตา เทพสิงห์ (ยุ้ย) ทุนเต็มจำนวน ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 19/26
ปัจจุบัน: พยาบาลแผนก cardiac/telemetry ในโรงพยาบาลตติยภูมิ รัฐอริโซน่า

8381938830413
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]