ประสบการณ์แลกเปลี่ยน ทำให้ปรับตัวง่ายและเปิดกว้างด้านความคิด

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีและเนติบัณฑิตยสภา กิ๊งก็ทำงานเป็นทนายอยู่สักพัก และก็เตรียมตัวสอบ TOEFL เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าการสอบ TOEFL เราต้องเตรียมตัวและฝึกฝนมากกว่าเดิม แต่ด้วยเรามีพื้นฐานภาษาแน่นและเคยใช้งานจริงมา 1 ปีที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถจับจุดต่อยอดและสอบได้คะแนนดีมากในเวลาอันรวดเร็ว และได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อ ปริญญาโทด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ University of California Berkeley และ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ Queen Mary University of London ตามลำดับ

สวัสดีค่ะ ชื่อ กิตตินุต ทรัพย์สุนทรกุล ชื่อเล่น กิ๊ง ในปี 2001-2002 ได้มีโอกาสรับทุนเต็มจำนวนในโครงการ YES เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาค่ะ

เป็นหนึ่งปีที่ท้าทาย และทำให้เราได้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์มาก ประสบการณ์นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมความคิด นิสัย ให้เรามีความแกร่ง มั่นใจและอดทน รวมถึงทักษะด้านภาษาที่มีประโยชน์ต่อการเรียนและทำงานในอนาคต หลังจากชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนจบลง กิ๊งก็กลับมาเรียนต่อ ม.6 แล้วสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์และทักษะด้านภาษาที่ได้มามีส่วนช่วยอย่างมากในการสอบเข้า และเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ทำให้สามารถทำข้อสอบได้ด้วยความเข้าใจ จากความจำในส่วนที่เราเคยใช้งานจริงๆ ไม่ใช่จากการท่องจำเพียงอย่างเดียว โดยระหว่างเรียนก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัท Baker and McKenzie ซึ่งถือเป็น International law firm ที่มีชื่อเสียงมากในไทย ทักษะด้านภาษามีส่วนอย่างมากในการสมัครงานและทำงานเพราะมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อ สรุป และทำรายงานให้กับลูกความชาวต่างชาติตลอดเวลา

1511039766762-e1550474414400
1511899639570
0151695829913

การที่เคยมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศคนเดียว (พักกับ host family) และได้ไปเรียนหนังสือร่วมกับเด็กอเมริกันมาก่อน ทำให้การเรียนปริญญาโทเป็นไปอย่างราบรื่นมากเลยค่ะ แน่นอนว่าเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนย่อมมีความรู้ความสามารถมากเหมือนกัน แต่ที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ ถ้าเป็นคนที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาก่อนจะสามารถปรับตัวได้อย่างดีกับระบบการแสดงความคิดเห็นถามตอบในห้องเรียน การเสนอ presentation การโต้เถียงด้วยข้อกฎหมาย จะมีความคล่องตัวสูงเพราะเราเคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันมาแล้วไม่มากก็น้อย ทั้งประสบการณ์ที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องช่วยตัวเองทำอะไรคนเดียวเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างมาแล้ว ก็ทำให้เราปรับตัวในการใช้ชีวิตเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นมาก ไม่กลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆ ที่มีความท้าทาย

1511431072133
5151481317820

หลังจากจบปริญญาโท กิ๊งได้ทุน Franco-Thai จากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อมาทำปริญญาเอกที่ University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne แต่ ระหว่างที่เรียนได้ปีกว่าก็เกิดปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยทำให้จำเป็นต้องดร็อปไป จนปีนี้ก็ได้โอกาสไปทำวิจัยปริญญาเอกด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อที่ Pace University สหรัฐอเมริกาค่ะ

การที่กิ๊งได้รับโอกาสจาก YES ในวันนั้น ทำให้ประตูแห่งโอกาสและความก้าวหน้าเปิดรับมากมาย ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งจากการเรียนในหลายประเทศและเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทำให้เราเป็นคนปรับตัวง่ายยืดหยุ่นเปิดกว้างด้านความคิดมีความเป็นสากล ทักษะทางภาษาที่ได้ฝึกฝนก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้และการทำงานโดยลดข้อจำกัดของตัวเองน้อยลง ต้องขอบคุณโครงการดี ๆ ของ YES ที่ให้โอกาส ทำให้กิ๊งเป็นกิ๊ง และทำให้มีวันนี้ค่ะ

กิตตินุต ทรัพย์สุนทรกุล
ทุนฟรื่เต็มจำนวน (YES รุ่น 8 ปี 01/02)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]