ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และ ทุน “ยอดเยี่ยม YES” รุ่นที่ 29 (ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลีและแอฟริกาใต้) รายงานตัววันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ อาคารยุวทูต YES

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ ATK (ภายใน 24 ชั่วโมง) ณ จุดลงทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]