Skip to content

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 30/38

ระเบียบการทุนแลกเปลี่ยน

เดินทางมกราคม – กันยายน 2567

นักเรียนแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ภาษาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้หากพูดได้หลายภาษา ไม่ว่าจะทำงาน หรือศึกษาต่อภาษาจะเป็นตัวคัดเลือกในลำดับต้นๆ เสมอ และในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเอง จึงทำให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับผู้ที่สนใจในหลากหลายช่วงอายุ YES ได้ทำหน้าที่เปิดทางเลือกให้ผู้สนใจด้วยผลงานที่ยาวนามมากกว่า 30 ปี มีโครงการทั้งระยะสั้น 4 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา หรือ ตลอดช่วงชั้น รวมถึงคอร์สภาษาที่สามารถกำหนดระยะเวลาจากตัวผู้เรียนเอง

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่การฝึกภาษาหรือเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเองเท่านั้น แต่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

พัทธ์วีรา YES-36 Michigan, US

ประเภททุน  “YES”

1. ทุน “ยุวทูต YES – USA”
(เต็มจำนวน 1 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำนวนโดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES”
ทุนละ 50,000 บาท
(3 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนส่วนลดดังกล่าว โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

3. ทุน “บุตรข้าราชการ”
ทุนละ 25,000 บาท
(15 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุนส่วนลดดังกล่าว โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

4. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” หรือทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตาม
ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 17 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ และอาร์เจนตินา

หมายเหตุ...

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการๆ

YES Thailand

        YES มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลากหลายช่วงเวลาให้เลือกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุด และเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนี้

โครงการ ระยะเวลา ประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student 5 เดือน France, Italy, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน Argentina, Austria, China, France, German, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน
เดินทางได้ทั้งปี
South Africa เมือง Cape Town
แลกเปลี่ยน นิวซีแลนด์ (เริ่มต้นที่ 3 เทอม) 6 – 8 เดือน หรือจนจบช่วงชั้น New Zealand