ทุนแลกเปลี่ยน รุ่น 37 เดินทาง 2566 รับสมัครแล้วน๊าาา
🌍 ประเทศสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, สเปน, แคนาดา และอาร์เจนติน่าและ ฯลฯ

📌 ประเภททุน: ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบทั่วไป 150 ทุน) นักเรียนที่มีผลสอบและผลการเรียนผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ: 2 เดือน – 1 ปีการศึกษา ✈️ เดินทางสิงหาคม – กันยายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
✴️ นักเรียนชั้น ม.3 – 5 ณ วันที่สมัคร ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
✴️ อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 * ขึ้นอยู่กับประเทศ
✴️ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ …

**ค่าใช้จ่ายโครงการ “ระเบียนการนักเรียนแลกเปลี่ยน” หน้า 5

🎈สอบออนไลน์ นักเรียนจะทราบวันสอบภายหลังชำระค่าสมัครสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษ 50 ข้อ 45 นาที และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทางไลน์ ก่อน หรือ หลังการสอบออนไลน์

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]