Language Course

Language Course เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศและวัย ได้ไปศึกษาต่อเพื่อฝึกทักษะด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ตามโปรแกรมที่ต้องการ โดยแต่ละสถาบันจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้เรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดแนะนำงาน หรือแหล่งงานให้ทำควบคู่กับการเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากการใช้ชีวิตในระหว่างที่เรียนและทำงานพร้อมทั้งฝึกฝน การใช้ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาและประเทศที่ต้องการได้

english-01

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวัน
  • มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าตื่นตาตื่นใจ
  • ได้ประสบการณ์จากการดำรงชีวิตในภาวะความแข่งขันสูง
  • ยกระดับความมีวินัย แรงกระตุ้นใผ่รู้ ของผู้เรียน

ประเทศ

อังกฤษ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

คุณสมบัติ

อายุ 16 ปีขึ้นไป

สถานภาพ

นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

LSI สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาในหลายปรเทศ คือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และมอลต้า ทางสถาบันจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำหรับการเรียน คณาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
LSI สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาในหลายปรเทศ คือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และมอลต้า ทางสถาบันจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำหรับการเรียน คณาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
สถาบันภาษาตั้งอยู่ที่เมืองโอ็คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช และเวลลิงตัน ได้มาตรฐานการเรียนการสอน โดยได้จดทะเบียนและอยู่ในรายชื่อ NZQA (New Zealand Qualification Authority) รวมทั้งเป็นสมาชิกก่อตั้ง English New Zealand จึงการันตีได้ว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
สถาบันภาษาตั้งอยู่ที่เมืองโอ็คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช และเวลลิงตัน ได้มาตรฐานการเรียนการสอน โดยได้จดทะเบียนและอยู่ในรายชื่อ NZQA (New Zealand Qualification Authority) รวมทั้งเป็นสมาชิกก่อตั้ง English New Zealand จึงการันตีได้ว่ามีมาตรฐานในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
Holmes Institute is a multi-sector provider of education with faculties of Vocational Education, Training, Higher Education, Schools of Secondary Education
Holmes Institute is a multi-sector provider of education with faculties of Vocational Education, Training, Higher Education, Schools of Secondary Education & an English Language Centre.
ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย เป็นเมืองชายทะเล อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 นาที ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดีเยี่ยม
ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย เป็นเมืองชายทะเล อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 นาที ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดีเยี่ยม
Lloyds International College is in the heart of Sydney CBD located next to major shopping, entertainment attractions. Major attractions such as Sydney Opera House and Darling Harbour are just a short walk away. Parks, cafes, shopping centers, major libraries, sporting facilities and beaches surround us. Traveling to Lloyds is easy from anywhere in Sydney. Train (Town Hall station) and bus stops are all close by.
Lloyds International College is in the heart of Sydney CBD located next to major shopping, entertainment attractions. Major attractions such as Sydney Opera House and Darling Harbour are just a short walk away. Parks, cafes, shopping centers, major libraries, sporting facilities and beaches surround us. Traveling to Lloyds is easy from anywhere in Sydney. Train (Town Hall station) and bus stops are all close by.
A premier English Language College in North Sydney, Australia Fun and Affordable English Courses in Sydney
A premier English Language College in North Sydney, Australia Fun and Affordable English Courses in Sydney
The Emerald Cultural Institute has over 30 years of experience providing quality English language and professional development programmes to groups and individuals of all ages from more than 50 different countries.
The Emerald Cultural Institute has over 30 years of experience providing quality English language and professional development programmes to groups and individuals of all ages from more than 50 different countries.
Whatever your goal we help you to achieve it while we challenge you to set yourself even more demanding targets. Our unique course design, highly effective methods and positive, professional teachers all help to create a dynamic learning environment.
Whatever your goal we help you to achieve it while we challenge you to set yourself even more demanding targets. Our unique course design, highly effective methods and positive, professional teachers all help to create a dynamic learning environment.

รายละเอียดเพิ่มเติม…