ข่าวสารจาก YES

YES News

20191125_facebook

ตารางสอบสมทบรุ่น 34 เดือน ธันวาคม

#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามตารางด้านล่างได้เลยย สถานที่สอบ: อาคารยุวทูต YES แผนที่ http://www.yesthailand.org/contact-us/*สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะคุณสมบัติ 1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)**กรณีประสงค์จะสอบ ณ ศูนย์ประสานงานสอบ YES กรุณาติดต่อสมัครและสอบโดยตรงที่ศูนย์สอบนั้นๆ (วันและเวลาสอบอาจจะไม่ตรงกับสำนักงาน YES)Tel. 081-638-9706 / 089-685-0944 / 092-062-1139 Line: @yesthailandประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนhttp://www.yesthailand.org/yes-testimonial/ประสบการณ์หลังจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน USA ==> http://gg.gg/dzynw