ข่าวสารจาก YES

YES News

20191125_facebook

ตารางสอบสมทบรุ่น 34 เดือน ธันวาคม

#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามตารางด้านล่างได้เลยย สถานที่สอบ: อาคารยุวทูต YES แผนที่ http://www.yesthailand.org/contact-us/*สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะคุณสมบัติ 1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)**กรณีประสงค์จะสอบ ณ ศูนย์ประสานงานสอบ YES กรุณาติดต่อสมัครและสอบโดยตรงที่ศูนย์สอบนั้นๆ (วันและเวลาสอบอาจจะไม่ตรงกับสำนักงาน YES)Tel. 081-638-9706 / 089-685-0944 / 092-062-1139 Line: @yesthailandประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนhttp://www.yesthailand.org/yes-testimonial/ประสบการณ์หลังจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน USA ==> http://gg.gg/dzynw

IMG_2257

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมนาโครงการ YES

17 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-12:30 น.ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งฟรี https://forms.gle/Egs8SY7gaw9kbfET8 พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆและศิษย์เก่า YES จากหลากหลายประเทศกว่า 19 ประเทศทั่วโลก โทร. 02 508 0099, 081 638 9706, 089 685 0944, 063 878 8859Line: @yesthailand (มี @ นำหน้านะคะ)

YES Scholarship 2019

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน “ยุวทูต YES” (ทุนเต็มจำนวน) และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27 ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตทุกคนที่ได้รับทุนนะคะนักเรียนที่ได้รับทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” สามารถรายงานตัวเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยแนบเอกสารใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ และสำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง มาที่อีเมล์ info@yesthailand.org หรือไลน์ @yesthailand ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้นะคะ …

YES High School Exchange

สอบสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ในวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารยุวทูต YES ใบสมัคร ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ YES นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่น 34 ปี 2020/2021 (สมทบ) คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ) มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ […]

Line_rich-87

รายชื่อนักเรียนที่ฝ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ชิงทุนฟรี (รอบสุดท้าย 10 คน) รุ่น 27 ปี 2020/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ฝ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่น 27 ปี 2020/2021 (สอบรอบสุดท้าย) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ณ อาคารยุวทูต YES (อาคารสำนักงาน YES) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น.

Line_rich-86

ประกาศรายชื่อ 100 คนแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดทุนเต็มจำนวนและทุนดีเด่นรุ่น 27 ปี 2020/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 คน เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27 ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ณ อาคารยุวทูต YES (อาคารสำนักงาน YES) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น.