📣 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 30/38 ปี 2024/2025 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 เทอม – 1 ปีการศึกษา ✈️ เดินทาง 2567 กว่า 17 ประเทศทั่วโลก
 
📆 ทดสอบระบบออนไลน์ทุกเดือน (สอบปรนัยและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามตารางที่กำหนด) 📍สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าโควต้าเต็ม📍
 
✏️ 📖 ระเบียบการฯ และสมัครสอบออนไลน์ 👉 https://www.yesthailand.org/student-exchange/
🗣️🔈พิเศษ!!! สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายใน 31 ตุลาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ชิงทุน “ยุวทูต YES – USA” ทุนเต็มจำนวนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
**กรณีลงทะเบียนภายหลัง 31 ตุลาคม จะได้รับสิทธิ์ “ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบ) เท่านั้น
 
📌 ค่าโครงการรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ วีซ่า ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ตลอดระยะเวลาโครงการ
✴️ คุณสมบัติ ม.3 – 5 อายุ 15 – 18 ปี 6 เดือน ภายใน 14 สิงหาคม 2567 ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป อื่นๆ ตรวจสอบได้ที่ ระเบียบการรับสมัคร ☝️☝️
 
📞📱 โทร (จ.- ส. 08.30 – 16.30) 0 2508 0099 หรือ มือถือ 081-6389706, 089-6850944, 092-0621139, 063-8788859, 081-3450532, 084-6730744
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]