โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการสมัครบัดนี้ – 18 มิถุนายน 2562
สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.

คุณสมบัติ 

  1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
  2. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ระเบียบการรับสมัคร 

  1. สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
  2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES2019
  3. สอบเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น (ตุลาคม)

วิธีการสมัคร 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]