#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะ

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34
High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามตารางด้านล่างได้เลยย
สถานที่สอบ: อาคารยุวทูต YES แผนที่ https://www.yesthailand.org/contact-us/
*สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ

คุณสมบัติ
1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)

**กรณีประสงค์จะสอบ ณ ศูนย์ประสานงานสอบ YES กรุณาติดต่อสมัครและสอบโดยตรงที่ศูนย์สอบนั้นๆ (วันและเวลาสอบอาจจะไม่ตรงกับสำนักงาน YES)
Tel. 081-638-9706 / 089-685-0944 / 092-062-1139
Line: @yesthailand

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยน
https://www.yesthailand.org/yes-testimonial/

ประสบการณ์หลังจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน USA ==> http://gg.gg/dzynw

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]