ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน \”ยุวทูต YES\” และทุน \”ดีเด่น YES\” รุ่นที่ 27 
ขอแสดงความยินดีกับยุวทูตทุกคนที่ได้รับทุนนะคะนักเรียนที่ได้รับทุน \”ยุวทูต YES\” และทุน \”ดีเด่น YES\” สามารถรายงานตัวเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยแนบเอกสารใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ และสำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง มาที่อีเมล์ info@yesthailand.org หรือไลน์ @yesthailand ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้นะคะ …

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]