ตามที่ Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนหรือเยาวชนชิงทุนการศึกษา “ทุนยุวทูต YES” “ทุนยอดเยี่ยม” รุ่นที่ 29, “ทุนดีเด่น”, “ทุนบุตรข้าราชการ” และ “ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน YES” รุ่นที่ 37 เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามสอบกรุงเทพมหานคร และสนามสอบส่วนภูมิภาค ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา… 

อ่านต่อ…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]