Thai Version
• โครงการ High School F-1 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อประเทศอเมริกา, นิวซีแลนด์ ในระดับ Grade 7 - 12 โครงการนี้เหมาะสำหรับเยาวชนทั่วไป หรือผู้ที่จบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ และต้องการกลับไปศึกษาต่อเพื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศอเมริกา, นิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นที่ 6XX,XXX บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รับสมัครแล้ววันนี้ เดินทางเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ,
English Version
 
 
Youth Exchange Scholarship Co.,Ltd. 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0 2508 0099 โทรสาร. 0 2943 9570

หน้าหลัก | ContactUs

Copyright 2005
yesthailand.org